سدیم هیدرید 60% ساخت کمپانیSD FINE هند 100گرمی در روغن پارافین