مواد آزمایشگاهی /

دی فسفر پنتاکساید

fluka
پنتوکسید دی فسفر پنتوکسی دی فسفورس فوق ...
موجود

ترنس-4-فنیل-3-بوتن-2-ان C10H10O

ACROS ORGANICS
CAS 1896-62-4 ...
موجود

پترولیوم بنزن

merck
پترولیوم  بنزن کد 101770  cas number:64742-49-0 &nbsp ...
موجود

سولفات آمونیوم آهن 3

BIOCHEM
"سولفات آمونیوم آهن III" یا با نام ...
موجود

آمونیوم هپتا مولیبدات

BIOCHEM
آمونیوم هپتا مولیبدات یا آمونیوم مولیبدات 4 ...
موجود