مواد صنعتی / حلال های شیمیایی /

ان هپتان

...
موجود

ان هگزان

...
موجود

استون

...
موجود

کلرروفرم

...
موجود

حلال 402

حلال 402(استوددارد) کشور تولید کننده: ایران  بسته ...
موجود

بوتیل گلایکول

بوتیل گلایکول شور تولید کننده: کره  جنوبی/ هند/ ...
موجود

نرمال بوتانول(n-Butanol)

نرمال بوتانول(n-Butanol) کشور تولید کننده: ایران  بسته ...
موجود

مونو اتیلن گلیکول(MEG)

مونو اتیلن گلیکول(MEG) کشور تولید کننده: ایران/ پتروشیمی ...
موجود

مونو اتانول آمین(Monoethanolamine)

مونو اتانول آمین(Monoethanolamine) کشور تولید کننده: ایران- پتروشیمی ...
موجود

متیلن کلراید(Methylene Chloride)

متیلن کلراید(Methylene Chloride) کشور تولید کننده: سامسونگ کره ...
موجود

متیل اتیل کتون(Methyl ethyl ketone peroxide)بوتانون

متیل اتیل کتون(Methyl ethyl ketone peroxide)بوتانون کشور تولید ...
موجود

متانول(Methanol)

متانول(Methanol) کشور تولید کننده: ایران  بسته بندی:&nbsp ...
موجود

سیکلو هگزانون(Cyclohexanone)

سیکلو هگزانون(Cyclohexanone) کشور تولید کننده: تایوان  بسته ...
موجود