مواد صنعتی / صنایع غذایی /

تری پلی فسفات سدیم (STPP)

کشور تولید کننده:  چین (خوراکی)  بسته بندی:&nbsp ...
موجود

توئین 80(پلی سوربات)

کشور تولید کننده: هند  بسته بندی: بشکه ...
موجود

اسید سیتریک

شور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

وانیل(Vanilla)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

مونو سدیم گلوتامات(Monosodium glutamate)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

مالتودکسترین(Maltodextrin)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

کربوکسی متیل سلولز (CMC)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

اسید فوماریک(Fumaric acid)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

سیترات پتاسیم(Potassium Citrate)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

سدیم نیتریت(Sodium nitrite)

کشور تولید کننده: BASFآلمان  بسته بندی: کیسه ...
موجود

تری سدیم سیترات (Trisodium citrate)

 کشور تولید کننده: چین  بسته بندی:&nbsp ...
موجود

پودر تخم مرغ

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

پروپیونات کلسیم C6(C2H5COO)2

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

پتاسیم سوربات(Potassium sorbate)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

بی کربنات سدیم Sodium bicarbonate- جوش شیرین

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود