مواد صنعتی / صنایع غذایی /

پتاسیم یدید(Potassium Iodid)

پتاسیم یدید نام‌گذاری آیوپاک: Potassium Iodide &nbsp ...
موجود

کربن اکتیو(کربن فعال)

کشور تولید کننده:چین   بسته بندی: کیسه ...
موجود

هیدروکسی آنیسول بوتیله شده (BHA)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

دی بوتیل هیدروکسی تولوئن [هیدروکسی تولوئن بوتیل دار شده(BHT)]

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

ترشیو بوتیل هیدروکینون (Tert-Butylhydroquinone)

کشور تولید کننده: هند  بسته بندی: کیسه&nbsp ...
موجود

دی استات سدیم(Sodium diacetate)

شور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

سدیم استات(Sodium acetate)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه ...
موجود

ناتامایسین(Natamycin)

 کشور تولید کننده: چین  بسته بندی:&nbsp ...
موجود

سولفیت سدیم(Sodium Sulphite)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

ساخارین (Saccharin)

 کشور تولید کننده: چین/ اتریش  &nbsp ...
موجود

متا بی سولفیت سدیمSodium Metabisulfite

کشور تولید کننده: چین   بسته بندی:&nbsp ...
موجود

اسیدآسکوربیک(ویتامین C)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

مونو سدیم فسفات خوراکی

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

کلرید کلسیم

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

گلایسین (Glycine)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود