مواد صنعتی / صنایع کشاورزی /

پتاسیم سولفات

پتاسیم سولفات کشور تولید کننده: چین  بسته ...
موجود

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم کشور تولید کننده: چین  بسته ...
موجود

کلرید منیزیم (Magnesium Chloride)

کلرید منیزیم (Magnesium Chloride) کشور تولید کننده: چین&nbsp ...
موجود

مونو پتاسیم فسفات ساندیا (Mono potassium Phosphate )

sundia
  مونو پتاسیم فسفات ساندیا (Mono potassium Phosphate ...
موجود

سولفات مس(copper sulfate)

سولفات مس(copper sulfate)  کشور تولید کننده: روسیه ...
موجود

سولفات آهن

سولفات آهن   کشور تولید کننده: ایران&nbsp ...
موجود

نیترات پتاسیم(Potassium nitrate)

نیترات پتاسیم(Potassium nitrate) کشور تولید کننده: ایران &nbsp ...
موجود

مونوآمونیوم فسفات(MAP)

مونوآمونیوم فسفات(MAP)   کشور تولید کننده: چین&nbsp ...
موجود

سولفات آمونیوم(Ammonium sulfate)

سولفات آمونیوم(Ammonium sulfate) کشور تولید کننده: ایران (ارومیه)&nbsp ...
موجود

دی آمونیوم فسفات(Diammonium phosphate)

دی آمونیوم فسفات(Diammonium phosphate) کشور تولید کننده: ایران/ ...
موجود

اوره(Urea)

اوره(Urea)  کشور تولید کننده: ایران / ازبکستان&nbsp ...
موجود