برند های مرتبط

تصویر محصول نام محصول برند توضیحات وضعیت
زایلن(Xylene)

زایلن(Xylene)

زایلن(Xylene)  کشور تولید کننده: ایران  &nbsp ... موجود مشاهده محصول
زایلن(Xylene)

زایلن(Xylene)

زایلن(Xylene) ... موجود مشاهده محصول
دی اتیلن گلایکول(DEG)

دی اتیلن گلایکول(DEG)

دی اتیلن گلایکول(DEG) کشور تولید کننده: ایران (پتروشیمی ... موجود مشاهده محصول
دی متیل فرمامید(DMF)

دی متیل فرمامید(DMF)

دی متیل فرمامید(DMF)  کشور تولید کننده: تایوان/ ... موجود مشاهده محصول
دی اتانول آمین(Diethanolamine)

دی اتانول آمین(Diethanolamine)

دی اتانول آمین(Diethanolamine) کشور تولید کننده: ایران- پتروشیمی ... موجود مشاهده محصول
تولوئن

تولوئن

تولوئن کشور تولید کننده: ایران (تبریز- اصفهان) &nbsp ... موجود مشاهده محصول
تری کلرو اتیلن(Trichloroethylene)

تری کلرو اتیلن(Trichloroethylene)

تری کلرو اتیلن(Trichloroethylene)  کشور تولید کننده:  آساهی ... موجود مشاهده محصول
تری اتانول آمین(Triethanolamine)

تری اتانول آمین(Triethanolamine)

تری اتانول آمین(Triethanolamine) ... موجود مشاهده محصول
تترا هیدرو فوران(Tetrahydrofuran)

تترا هیدرو فوران(Tetrahydrofuran)

تترا هیدرو فوران(Tetrahydrofuran)  کشور تولید کننده: تایوان ... موجود مشاهده محصول
پرکلرو اتیلن

پرکلرو اتیلن

KH پرکلرو اتیلن کشور تولید کننده: آساهی ژاپن /&nbsp ... موجود مشاهده محصول
متیل استات Methyl acetate

متیل استات Methyl acetate

متیل استات Methyl acetate کشور تولید کننده:چین &nbsp ... موجود مشاهده محصول