پتاسیم هیدروکسید پتاس

پتاسیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکساید Potassium hydroxide  که به آن پتاس نیز گفته می شود را می توان از قوی ترین بازها دانست. کاربرد اصلی آن خنثی سازی اسید بوده و استفاده زیادی در صنعت دارد. 
 
پتاسیم هیدروکسید یا پتاس در تهیه کودهای شیمیایی، الکترولیت موجود در باطری، ساخت تراشه های نیمه رسانا، پاکسازی محیط های اسیدی، تولید صابون و شوینده ها، صنایع مرتبط با شیشه و غیره کاربرد دارد. 
 
پتاس به راحتی در آب حل شده و محلول بازی را به وجود می آورد.
 
فرمول پتاس KOH بوده، دمای ذوب آن 360  و دمای جوش آن 1327 درجه سانتی گراد می باشد. پتاس قابلیت حل در آب، گلیسیرین و الکل را داراست.
 
پتاسیم هیدروکسید بایوکم به صورت pellet بوده که در فارسی به آن پِلت یا عدسی شکل می گویند. باید توجه داشت که پِلت معادل گرانول نبوده و از آن کمی بزرگتر است.
 
 % 85 Assay of KOH
Analytical Reagent
Grade
1KG Pack
1310-58-3
CAS Number
KOH
Formula