ان هگزان n-Hexane 95% GPR

اِن هگزان که به نام های "N-هگزان" و یا "نرمال هگزان" نیز شناخته می شود، یک مایع بی رنگ، با بوی شبیه بنزین است که در مجاورت هوا به شدت قابل اشتعال و خطرناک می باشد.
 
از لحاظ ساختاری "اِن هگزان" هیدروکربنی از خانواده آلکان هاست و نامحلول در آب می باشد.
 
ان هگزان کاربردهای متفاوتی در صنعت و آزمایشگاه دارد، از کاربردهای های آن در صنعت میتوان به صنایع لاستیک، چسب، چرم و مصالح ساختمانی و در آزمایشگاه بیشتر به عنوان جدا کننده مواد روغنی از آب و خاک استفاده می شود.
 
95.0< % Assay by GC
Laboratory Reagent
Grade
2.5Lit Pack
0,003
% Water KF
110-54-3
 C.A.S Number