متیل اورانژ Methyl orange

متیل اورنج یا متیل اورانژ یک شناساگر (معرف) pH است که در تیتراسیون و شناسایی غلظت محلول کاربرد فراوانی دارد به این دلیل که محدوده رنگی واضح و مشخصی در اسیدیته و قلیایته محلول خواهد داشت.
 
متیل اورانژ بیشتر در تیتراسیون اسید ها استفاده می شود. در محلول هایی که اسیدیته کمتری دارد رنگ شناساگر متیل اورانژ از قرمز به نارنجی تبدیل شده و هرچه اسیدیته کمتر شود رنگ آن به سمت زرد خواهد رفت. این تغییر محدوده رنگی برگشت پذیر خواهد بود.
 
با توجه به اینکه متیل اورانژ یک موتاژن به حساب می آید باید توجه داشت که تماس مستقیم با این پودر سرطان زا خواهد بود و باید نکات ایمنی در آزمایشگاه در هنگام کار با این محصول کاملا رعایت شود.
 
 

رنگ محلول متیل اورانژ در محدوده pH 3.1 - 4.4 از قرمز به زرد متغیر است.Pink -Orange-Yellow Transition range pH 3.1 - 4.4
Analytical Reagent Grade
100gr Pack
547-58-0 CAS Number
C14 H14 N3 NaO3S Formula
 

 

 

 

 
شاخص محدوده pH
 
شاخص pH در محلول های اسیدی و بازی دارای رنگ خاصی می باشد که از این رنگ ها به عنوان نشانه اسیدی و بازی بودن محلول های آبی بی‌رنگ استفاده می شود.  در جدول زیر فهرستی از شاخص های pH آزمایشگاهی و معرف های هر محدوده را مشاهده می نمایید. محدوده عددی یک تا هفت بیانگر اسیدیته و هفت تا چهارده نشانه قلیاییته بودن محلول است.
 
Indicator pH Range
Methyl Orange  سبز  4.6  ↔  2.9  ارغوانی
Bromophenol Blue  آبی  4.6  ↔  3.0  زرد
Methyl Orange زرد  6.3  ↔  3.0  قرمز
Bromocresol Green  آبی  5.6  ↔  4.0  زرد
Methyl Red  زرد  6.2  ↔  4.2  صورتی
Bromocresol Green / Methyl Red  آبی / سبز  5.2  ↔  4.6  صورتی
Bromothymol Blue آبی  7.6  ↔  6.0  زرد
Phenol Red  قرمز 8.2  ↔  6.8  زرد
Phenolphthalein صورتی  10  ↔  8.0  بی‌رنگ