ال تیروزین L-Tyrosine for biochemistry

اِل تیروزین به عنوان یکی از بیست اسید آمینه اصلی می باشد که توسط سلول در سنتز پروتئین استفاده می شود. تیروزین را میتوان جز اسید آمینه های غیرضروری دانست چرا که در داخل بدن تولید می شود.
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  

 
تیروزین حاصل اثر آنزیم 'فنیل آلانین هیدروکسیلاز' بر روی اسید آمینه 'فنیل آلانین' است.
 
تیروزین یک اسید آمینه هیدروفیلیک (آب دوست) است و به همین جهت به نسبت مولد خود یعنی فنیل آلانین حلالیت بسیار بیشتری در آب دارد.
 

99.0  (%) Assay min
For Biochemistry
Grade
25gr Pack
181.19
Mass weight
60-18-4
 C.A.S Number