ال سرین L-serine Laboratory Reagent

ال سرین از جمله اسید آمینه های غیرضروری است که در ساختار پروتئین ها بکار می رود و از جمله اسید آمینه های الکل دار است.
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  

 
سرین در رشته های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربی ها و پروتئین های مرکب نیز وجود دارد و در فرایند ساخت سیستئین بکار می رود. به طور کلی، سرین نقش مهمی در مسیرهای مختلف بیوسنتز ایفا می کند.
 
این اسید آمینه به خصوص برای عملکرد مناسب مغز و سیستم عصبی ضروری است. سرین برای کمک در تولید ایمونوگلوبولین ها و آنتی بادی برای یک سیستم ایمنی سالم، و همچنین برای کمک در جذب کراتین که در ساخت و نگهداری عضلات شناخته شده است موثر  است.
 

 
99.0  (%) Assay min
Laboratory Reagent
Grade
5gr Pack
105.09
Mass weight
56-45-1
 C.A.S Number