ال فنیل آلانین L-Phenylalanine for biochemistry

اِل فنیل آلانین یک اسید آمینه آروماتیک است که جزء آمینو اسیدهای ضروری بدن طبقه بندی می شود زیرا بدن خود قادر به تولید آن نمی باشد و برای برطرف کردن نیاز فیزیولوژیک خود احتیاج به منابع غذایی دارد.
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  

 
'فنیل آلانین هیدروکسیلاز' آنزیمی است که باعث هیدروکسیله شدن اسید آمینه 'فنیل‌آلانین' و تبدیل آن به اسید آمینه 'تیروزین' می‌شود. 
 
ال فنیل آلانین به عنوان مکمل غذایی استفاده شده و اثرات ضدافسردگی دارد. در درمان پارکینسون، رماتیسم مفصلی و سرطان نیز مفید است. 
 
 

 
99.0  (%) Assay min
For Biochemistry Grade
25gr Pack
165.19 Mass weight
63-91-2  C.A.S Number