نیترات آهن

- Iron (III) nitrate nonahydrate 

- آیرون 3 نیترات ، 9 آبه

 

 

فریک نیترات که به آن نیترات آهن نیز گفته می شود، بیشتر به صورت دانه های بنفش کمرنگ می باشد و قابلیت حل شدن در آب و الکل را دارد. نیترات آهن بایوکم فرانسه در وزن 500 گرم با گرید Laboratory Reagent و استاندارد PH.Eur موجود می باشد.

فریک نیترات یک اکسیدان و محرک بسیار قوی بوده و محلول فریک نیترات معمولا توسط جواهرسازان برای جلا دادن نقره، برنز و آلیاژهای آن به کار می رود.
min 98% Assay - oxidimetric
Laboratory Reagent -  PH.Eur
Grade
500gr Pack
7782-61-8
CAS Number
Fe(NO3 3 ) .9H2O
Formula