فروس سولفات Iron (II) sulfate heptahydrate

فروس سولفات یا زاج سبز یا اسم کامل آن آهن دو سولفات، جز مواد شیمیایی پرکاربرد در پزشکی، کشاورزی و صنایع است که به علت اینکه شکل ظاهری آن بیشتر به شکل پودر سبز روشن است به آن زاج سبز می گویند.
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  


به علت قیمت پایین آن کاربرد زیادی در کودهای کشاورزی دارد، در تولید سیمان، رنگ و جوهر از آن استفاده شده و از گرید دارویی آن برای قرص آهن در پزشکی استفاده می شود. 
 
آهن دو سولفات هفت آبه از بایوکم با خلوص 99 درصد و گرید دارویی و آنالیز برای کارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی و دانشگاهی مناسب بوده و شما میتوانید با قیمت بسیار مناسب با کیفیت ترین آهن دو سولفات موجود در بازار ایران را تهیه کنید. 
 
 
Min 99
%Assay
Analytical Reagent, PH.Eur
Grade
500gr Pack
FeSO4.7H2O
Formula
7782-63-0
 C.A.S Number