هیدروژن پراکسید Hydrogen peroxide solution 30%

هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه، یکی از ساده ترین انواع پراکسید ها است که اکسید کننده بسیار قوی می باشد و با میزان درصد آن شناخته شده و به فروش می رسد.
 
آب اکسیژنه اولین بار در سال 1818 توسط دانشمند فرانسوی لویس ژاکوس تنارد شناخته شد.
 
کاربردهای صنعتی آب اکسیژنه بسیار فراوان است و طیف وسیعی از سوخت موشک تا سفید کردن دندان را شامل می شود.
 
حدود 60 درصد مصرف صنعتی آب اکسیژنه در سفید کردن چوب و کاغذ است و مصرف عمده دیگر آن در تهیه پودر و مایع شستشوی خانگی. در صنایع خانگی کوچک نیز بیشتر برای بیرنگ کردن اشیا استفاده شده و در پزشکی هم گاهی برای ضد عفونی کردن لوازم و سطوح کاربرد دارد. 
 
از هیدروژن پراکسید برای گندزدایی در آب و از بین بردن مواد آلی و معدنی موجود در آب نیز استفاده می شود.
 
Min 29.0-31.0 Assay%
Laboratory Reagent Grade
1Lit Pack
34.01 Mass weight
7722-84-1  C.A.S Number