آمونیوم فرو سولفات

"آمونیم فرو سولفات" یا "سولفات آهن آمونیاکی" که با نام معرف ولهارد در صنایع شیر، لبنیات و آزمایشگاه های مواد غذایی نیز شناخته می شود به صورت پودر کریستالی سبزآبی کمرنگ می باشد.
 
از نام های دیگر این محصول می توان عنوان های زیر را نام برد:
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
  • آمونیوم آهن (II) سولفات
  • آمونیوم ایرون 2 سولفات 6 آبه
 
شما می توانید آمونیوم فرو سولفات، با خلوص بیشتر از 99 درصد از شرکت بایوکم فرانسه مطابق با گرید آزمایشگاهی را هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایت خریداری نمایید.

 

 
%Min 99
% Assay Min
Laboratory Reagent
Grade
1KG Pack
392.14
Mass weight
FeH8N2O8S2.6H2O
Formula