آمونیم دی هیدروژن فسفات

"آمونیم دی هیدروژن فسفات" که با نام "مونوآمونیم فسفات" و "آمونیم فسفات مونو بازیک" نیز شناخته می شود به صورت بلور چهارگوشه سفید رنگ می باشد.
 
از این ماده به صورت صنعتی به عنوان کود در کشاورزی نیز استفاده می شود چرا که نیتروژن و فسفر این ماده به خاک اضافه شده و گیاه میتواند از آن استفاده کند.
 
از کاربردهای دیگر monoammonium phosphate: MAP استفاده از آن در کپسول های آتش نشانی است.
 
 
شما می توانید "آمونیم دی هیدروژن فسفات" از شرکت بایوکم فرانسه مطابق با گرید آنالیز را هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایت خریداری نمایید.

 

 
99.0  (%) Assay min
Analytical Reagent
Grade
500gr Pack
115.03
Mass weight
7722-76-1
 C.A.S Number