محلول آمونیاک

یدروکسید آمونیم که به نام های "محلول آمونیاک"، "آمونیا"، نیز شناخته می شود، محلولی از آب و آمونیاک است که شکل ظاهری آن بی رنگ، بسیار فرار به همراه بوی تند و تلخ است.

 
 
شما می توانید محلول آمونیاک Ammonia solution با خلوص 25 درصدی آمونیاک  از شرکت بایوکم فرانسه مطابق با گرید آنالیز را هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایت خریداری نمایید.

 

 
Min 24 Max 28 % Assay
Analytical Reagent Grade
2.5Lit Pack
Max 0.003 Residue on Evaporation
1336-21-6  C.A.S Number