نرمال بوتانول(n-Butanol)

نرمال بوتانول که به نام های "1-بوتانول"، "بوتیل الکل" و یا "بوتانل" شناخته می شود، یک مایع بی رنگ، با بوی مشخص است که در مجاورت هوا به شدت قابل اشتعال است.
 
از لحاظ ساختاری دارای یک عامل الکلی به همراه 4 اتم کربن است. نرمال بوتانل در طبیعت از تخمیر میوه نیز به دست می آید و در آب کاملا محلول است.
 
نرمال بوتانل کاربردهای بسیار زیادی در صنعت و مواد خوراکی و بهداشتی دارد، از صنعت عطرسازی و به عنوان ماده افزودنی گرفته تا استفاده از آن به عنوان حلال در استخراج روغن های خاص و یا چاشنی مواد غذایی.
 
 
شما می توانید نرمال بوتانل n-Butanol با خلوص بالا ( 99 درصد از شرکت بایوکم فرانسه مطابق با گرید آنالیز را هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ثبت نام در سایت خریداری نمایید.

 

 
99.0 % Assay by GC
Analytical Reagent
Grade
2.5Lit Pack
0.1>
% Water KF
71-36-3
 C.A.S Number