اسید سولفامیک(Sulfamic acid)

ویژگی های اسید سولفامیک

فرمول شیمیایی اسید سولفامیک: H3NSO3

جرم مولی:91.7gr/mol

درصدخلوص اسید سولفامیک: 99.8%

اسامی دیگر اسید سولفامیک: سولفامیک اسید، آمیدوسولفونیک اسید ، آمیدوسولفوریک اسید ، سولفامیدیک اسید

برای مشاهده آنالیز اسید سولفامیک روی اسید سولفامیک کلیک کنید.

اسید سولفامیک چیست؟

جرم زدا و بصورت کریستال های سفید رنگ، غیر فرار، بی بو است. اسید سولفات از ترکیبات مهمی است که به عنوان جرم زدا با توجه به جامد بودن آن و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود. محلولهای رقیق اسید سولفامیک برای چندین ماه در دمای اتاق پایدار است . دمای ذوب اسید سولفامیک 205 درجه سانتی گراد می باشد. اسید سولفامیک در آب محلول است. اسید سولفامیک به طور کامل در آب یونیزه می شود و پی اچ پایین تری از اسید فرمیک ایجاد می کند

 کاربرد اسید سولفامیک

 در صنایع مختلف اسید سولفامیک  به عنوان جرم زدا و پاک کننده اسیدی قوی در دیگهای بخار و بویلرهای حرارتی استفاده مشود
 در صنایع غذایی برای خارج کردن رسوبات پروتئینی به هنگام پخت و پاستوریزه کردن دستگاه ها اسید سولفامیک مناسب است
 در صنایع تولید رنگدانه برای از بین بردن یون نیتریت اضافی
در صنایع کشاورزی  اسید سولفامیک بصورت نمک آمونیوم سولفات برای از بین بردن علفهای هرز به کار میرود
 در صنایع شوینده، سولفاتاسیون الکلهای چرب
 در صنایع آب و برق و نفت به عنوان جرم زدا در کلیه خطوط بخار و دیگهای بخار و تاسیسات نیروگاهها
 در صنایع کاغذ سازی برای سفید کردن خمیر کاغذ
 در صنایع شیمیایی به عنوان کاتالیست برای تولید رزین های اوره فرمالدهید
اسید سولفامیک برای تمیز کردن فلزات و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد. اسید سولفامیک به عنوان حذف کننده نیتریت در رنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسید سولفامیک به عنوان رسوب بر در آب های دارای سختی بالا مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان ثابت کننده کلر در استخرها مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان سفید کننده خمیر کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان عامل سولفونه کننده مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صنایع آبکاری نیز کاربرد دارد.