سولفات منگنز(Manganese(II) sulfate)

سولفات منگنز چیست؟
فرمول شیمیایی : (MnSO4(H2O

جرم مولکولی : 151.00g/mol 

سولفات منگنز ترکیبی غیرآلی و معدنی  شکل ظاهری آن  بصورت جامد و به رنگ صورتی کمرنگ بوده و نام شیمیایی تجاری این نمک II)Manganese) می ­باشد. 

سولفات منگنز پیش ساز تولید فلز منگنز و بسیاری دیگر از ترکیبات شیمیایی است و خاک هایی که کمبود منگنز دارند با این ماده اصلاح می ­شوند. نمک های منگنز سولفات در آب محلول آبی صورتی رنگی ایجاد می­ کند ([Mn(H2O)6]+2)

 

  ساختار سولفات منگنز :

مثل سایر سولفات های فلزات فرم های هیدراته مختلفی دارند مثل مونوهیدرات، تتراهیدرات پنتا هیدرات و هپتاهیدرات، که البته فرم مونوهیدرات بیشتر متداول است.

 تولید سولفات منگنز :

260 میلیون تن از این ماده در سال 2005 در جهان تولید شده است. سنگ معدن منگنز در اثر تبدیل به منگنز سولفات خالص سازی و استخراج می­شود. دراثر ترکیب پتاسیم پرمنگنات با سدیم هیدروژن سولفات و هیدروژن پروکساید نیز سولفات منگنز حاصل می­ شود.

در شرایط آزمایشگاهی منگنز سولفات در اثر واکنش منگنز دی اکسید با سولفور دی اکسید حاصل می ­شود

MnO2 + SO2 → MnSO4

کاربرد های سولفات منگنز عبارتند از:
کود های شیمیایی، مواد افزودنی خوراکی، رنگرزی، سرامیک سازی، دارویی و قارچ کش

 نقش سولفات منگنز به عنوان کود:

ترکیبات منگنز بعد از ترکیبات آهن بیشترین فراوانی را در پوسته زمین دارند.عنصر منگنز (Mn) از عناصر واسطهو کاتیون های دو ظرفیتی آن ئر خاک جذب می شود.  هرچقدر میزان pH خاک  کمتر باشد وخاک   اسیدی  تر باشد میزان حلالیت منگنز هم درآن کاهش می یابد . منگنز نقش ضروری در در مرحله انتقال الکترون فتوسنتز داشته و همچنین باعث تولید  کلروفیل می باشد. بنابراین اگر گیاهی با کمبود منگنز مواجه شود علائم آن به سرعت در بافت های جوان گیاه دیده می شود. کمبود منگنز باعث زردی رگبرگ ها و توقف رشد در سر شاخه ها می شود.بیشتر منگنز دریافتی گیاهان از خاک در برگ ها و ساقه گیاهان ذخیره می شود. این عنصر همچنین فعال کننده آنزیم هایی مانند مانند ردوکتاز بوده و در متابولیسم ازت دخالت دارد. در خاک هایی که میزان آهک در آنها بالا باشد گیاه نمی تواند منگنز را جذب کند. مصرف نامتعادل از کودها و کمبود مواد آلی خاک کشاورزی از دیگر عواملی هستند که جذب منگنز را برای گیاه محدود می کنند. منگنز به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و زیادی آن نیز سمی می باشد .

در واقع منگنز در دسترس گیاه کم می شود. همچنین سولفات منگنز از ترکیبات منگنز می باشد که  می تواند به عنوان کود شیمیایی منگنز خاک را تامین کند در واقع رایج ترین کود شناخته شده سولفات منگنز است .این کود هم در خاک های قلیایی وهم در خاک هایی که قلیایی هستند ومیزان pH آن بالا است استفاده می شود. سولفات منگنز باعث افزایش فتوسنتز در گیاه می شود و به همین دلیل سبب افزایش محصولات می شود. سولفات منگنز در واقع نمکی از کاتوینهای منگنز (Mn+2 ) و آنیون های سولفات ( SO4+2) می باشد.

ایمنی استفاده از سولفات منگنز 

خوردن سولفات منگنز منجر به التهاب دستگاه گوارش و اسهال و استفراغ می­گردد. تنفس این ماده موجب التهابات دستگاه تنفسی شده و همین طور تماس این ماده با چشم باعث تحریک چشم و سوزش آن می­ گردد.