سولفات آلومینیوم(آلوم)

کشور تولید کننده: ایران

  بسته بندی: کیسه 30 کیلویی

  درصد خلوص: 99% 

خصوصیات سولفات آلومینیوم:

نام تجاری و اسامی دیگر آن: آلوم ، زاج سفید 

شکل ظاهری : جامد کریستالی سفید 

حلالیت در آب : در دمای 20 درجه سانتی گراد ،36.4 گرم در هر 100 میلی لیتر آب حل می شود.

نقطه ذوب: 770 درجه سانتی گراد

فرمول شیمیایی: 3(Al2(SO4

 یک نمک معدنی است و  هرگاه در آب حل می شود pH آب کاهش پیدا می کند و آب اسیدی می شود. توانای بالای در انعقاد و لخته سازی ذرات کلوییدی دارد.

روش تهیه:

از واکنش سولفوریک اسید با آلومینیوم هیدروکسید به دست می آید.

2Al(OH)3+3H2SO4→Al2(SO4)3+6H2O

همچنین با حرارت دادن فلز آلومینیوم در محلول اسید سولفوریک نیز می توان سولفات الومینیوم (آلوم) تهیه کرد.

کاربرد های سولفات آلومینیوم:

به عنوان یک منعقد کننده معدنی با داشتن یون  آلومینیوم در تصفیه آب و فاضلاب و پساب صنعتی استفاده می شود.

و به عنوان تثبیت کننده رنگ در رنگرزی کاغذ نیز استفاده می شود.

 کاغذ سازی و کارتون سازی و مقواسازی استفاده می شود.

آلوم را باید در جای خنک نگهداری شود زیرا  گرما باعث چسبیدن و سفت شدن سولفات آلومینیوم می شود.