پلی الکترولیت(polyacryl amid)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

  درصد خلوص: 99% 

پلی الکترولیت:

شکل ظاهری پلی الکترولیت:
 پودری 

اسامی دیگر پلی الکترولیت: پلی آکریل آمید- پلی الکترولیت کاتیونی ، پلی الکترولیت آنیونی 

 

برای حذف ناخالصی ها ی معلق و کلوئیدی موجود در آب و فاضلاب از روش انعقاد سازی  لخته سازی استفاده می شود. برای انجام این کار منعقد کننده هایی وجود دارد که منجر به خنثی شدن بار ذرات شده و به صرت پلی بین ذرات کلوئیدی قرار می گیرد و باعث می شود ذرات به هم نزدیک شده و درشت شوند بدین ترتیب این ذرات به راحتی وبعد از گذشت مدت زمانی ته نشین می شوند. برای سرعت بخشیدن و کامل کردن این عمل  و ایجاد لخته هایی بزرگتر کمک منعقد کننده هایی وجود دارد که این فرایند به کمک این مواد از جمله پلی الکترولیت یا پلی اکریل آمید(Polyelectrolyte – Polyacrylamide )که به اختصار PAM  هم نامیده می شود با  بازدهی بیشتری صورت می گیرد.

پلی الکترولیت ها, ترکیباتی پلیمری با وزن مولکولی بالا بر پایه پلی آکریل آمید 

 بر پایه پلی آکریل آمیدو محلول در آب هستند که به طور گسترده ای در تکمیل عمل تصفیه و حذف ناخالصی های معلق کلوئیدی در آب کاربرد دارند.این مواد سرعت ته نشین شدن مواد معلق و تراکم مواد ته نشین شده را افزایش داده در نتیجه راندمان فیلتراسیون افزایش می یابد که این امر موجب ارتقا کیفیت فرآیند و کاهش قابل ملاحظه کدورت نهایی می شود.

پلی الکترولیت ها به 3 دسته تقسیم میشوند:

1- آنیونی: پس از حل شدن در آب محلولی با خاصیت بار منفی تولید می کنند که منجر به انعقاد ذرات کاتیونی محلول در مایعات می شود.

2- کاتیونی: پس از حل شدن در آب محلولی با خاصیت بار مثبت تولید می کنند که منجر به انعقاد ذرات آنیونی محلول در مایعات می شود.

3- بدون بار: پس از حل شدن در آب از خود خاصیت بدون بار نشان می دهد.

 کاربرد پلی الکترولیت:

از کاربردهای پلی الکترولیت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- کمک منعقد کننده در فرآیند تصفیه آب خام در تولید آب آشامیدنی

2- جداسازی جامدات و ترکیبات آلی در آب برگشتی سیستم های حرارتی

3- حذف رنگ: مواد جامد معلق و کلوئیدها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی

4- جداسازی جامدات : روغن و گریس و اکسیدهای نا محلول در تصفیه آب برگشتی از بخش نورد در صنعت فولادد

5- در بخش کشاورزی : برای جذب آب و بالا بردن ضریب جذب آب خاک از این مواد استفاده می شود.

پلی الکترولیت ها گریدهای مختلفی دارند که هرکدام از گریدها ویژگی به خصوصی را داراست از جمله وزن مولکولی های متفاوت.در عملیات فیلتراسیون هرچه چگالی ذرات معلق در مایعات کمتر باشد باید وزن مولکولی ماده الکترولیت بیشتر باشد و هرچه چگالی ذرات معلق بیشتر باشد باید پلی الکترولیت وزن مولکولی کمتری داشته باشد.در این عملیات هرچه وزن مولکولی پلی الکترولیت بیشتر باشد سرعت انحلال آن در آب کمتر است و بالعکس.انواع گریدهای پلی الکترولیت به شرح زیر میباشد:

 

پودر پلی الکترولیت آنیونی
A500 grade 1
Anionic Ionic action 2
million20 Molcular weight 3
fast &complete Water soluble 4
white granule Appearance 5

water & waste water

treatment

Application 6

 

 

 

 
پودر پلی الکترولیت آنیونی
A1000 grade 1
Anionic Ionic action 2
million25-30 Molcular weight 3
fast & complete Water soluble 4
white granule Appearance 5

water &waste water

treatment

Appliation 6

 

 
پودرپلی الکترولیت کاتیونی
c500 grade 1
cationic Ionic action 2
million4-10 Molcular weight 3
<40 min

Dissolving time for

water solution

4
white dry powder Appearance 5

water & waste water

treatment

Application 6

 

 
پودر پلی الکترولیت کاتیونی
C1000 grade 1
cationic Ionic action 2
million12-16 Molcular weight 3
<40 min

Dissolving time for

water solution

4
white dry powder Appearance 5

water & waste water

treatment

Application 6