هگزا متا فسفات (SHMP)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

  درصد خلوص: 68% و محلول درآب

ویژگی های هگزا متا فسفات سدیم

فرمول شیمیایی: 6(NaPO3)

درصد خلوص هگزا متا فسفات:  P2O5  min 68% 

خواص  فیزیکی، شیمیایی هگزا متا فسفات :

 هگزامتافسفات (SHMP) بلورهای سفیدرنگی با وزن مولی 611/77g/mol می­باشد که بی بوست و در آب حلال است اما حلال های آلی قابل حل نیست. شناسه پاب کم هگزا متا فسفات  24968 است. هگزا متا فسفات جاذب رطوبت هواست و  به دلیل اینکه با یون های فلزی مثل کلسیم، منیزیم، کبالت و آهن تشکیل محلول می­دهد. در صنعت تصفیه آب کاربرد دارد. به دلیل اینکه هگزا متا فسفات مخلوطی از پلیمرهای متا فسفات است سدیم پلی متافسفات نیزنامیده می­شود.

  آنالیز هگزا متا فسفات 
 

 تعیین درصد خلوص هگزا متا فسفات سدیم 

 

 

 تولید هگزا متا فسفات

سدیم هگزامتا فسفات در اثر حرارت دادن به مونو سدیم ارتوفسفات، مونو سدیم پیروفسفات تولید می­شود:

2NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O

در مرحله بعدی در اثر گرمادهی به پیروفسفات  هگزا متا فسفات تولید می­شود:

3Na2H2P2O7 → (NaPO3)6 + 3H2O

واکنش­های هگزا متا فسفات 

هگزا متا فسفات  در محلول های آبی و خصوصا  pH های اسیدی به سدیم تری متافسفات و سدیم ارتو فسفات تجزیه می­شود.

 کاربرد هگزا متا فسفات سدیم: 

هگزا متا فسفات  طیف کاربردی وسیعی در صنایع مختلف دارد مانند کاربردهای صنعتی در میادین نفتی، کاغذ سازی، رنگرزی، نساجی ، صنعت پتروشیمی، صنعت دباغی،متالورژی و ساخت وساز تا کاربرد در صنایع غذایی به عنوان افزودنی های غذایی مانند شربت ها، پودر پنیر، فیله ماهی ، سس سالاد و آبجو.

کربنات سدیم گاهی به سدیم هگزامتافسفات اضافه می­شود تا اسیدیته آن به 6/8-8 افزایش یابد تا به عنوان یک شوینده و به عنوان  عامل پراکنده کننده و هموژنایزر برای کاهش سختی آب به کار رود. کاتیون های دو و سه ظرفیتی مثل سدیم هگزا متافسفات در محلول های آبی به منظور تسهیل انعقاد ذرات نامحلول سوسپانسیون به خصوص ذراتی با سایز کلوئیدی مثل رس که بار منفی دارند به دلیل همین خاصیت از هگزامتافسفات برای تصفیه آب استفاده می­کنند

درتعریف عامل پراکنده کننده باید به این نکته توجه داشت که این ماده مانع از تجمع ذرات معلق در مقیاس های بزرگ می­شود تا فرآیند ته نشینی آنها را سرعت بخشد. در واقع این عوامل برای خفظ حالت تعلیق به منظور برآورد اندازه ذرات کلوئیدی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در زمینه عکاسی هگزا متا فسفات جزئی  از پاک کننده ها هستند که برای نگهداری رنگدانه های پراکنده در رنگ مورد استفاده قرار می­ گیرند تا از ایجاد لکه در عکس و فیلم جلوگیری شود.