کلرید فریک مایع

کشور تولید کننده: ایران

  بسته بندی: بشکه 250 کیلویی

  درصد خلوص: 99%

کلرید فریک مایع:

فرمول شیمیایی : 
FeCl3.6H2O

 موارد استفاده:

کلرید آهن به عنوان رسوب دهنده در صنایع تصفیه فاضلاب و لجن مورد استفاده قرار می گیرد.

این ماده به عنوان عامل سیاهکاری روی فلزات استفاده می شود

این ماده همچنین در مدارات چاپی مورد استفاده قرار می گیرد.

این ماده به عنوان کاتالیست و غلیظ کننده نیز کاربرد دارد.

همچنین کلرید آهن در رنگ دانه، صنایع تصفیه آب، صنایع دارویی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

[Fe(H2O)6]3+ + 4 HO → [Fe(H2O)2(HO)4] + 4 H2O → [Fe(H2O)O(HO)2] + 6 H2O