سولفیت سدیم(Sodium Sulphite)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی 

  درصد خلوص: 99%

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی سولفیت سدیم: 

فرمول مولکولی:  Na2SO

               Na2SO3 .7H2O

جرم مولکولی: 126.043  g/mol (بدون آب)

                  252.15 g/mol (7 آبه)

حلالیت:  27% در آب حل می شود ؛ در گلیسرول کاملا محلول است ؛ در آمونیاک نامحلول است.

دمای ذوب:  33.4 °C  ( بدون آب)

                 500 °C  ( 7 آبه)

چگالی : 2.633gr/cm3 (بدون آب)

            1.561gr/cm3 (7 آبه)

بو : بی بو

شکل ظاهری : جامد سفید رنگ

ساختار مولکولی :

سولفیت سدیم (سدیم سولفیت) یک نمک سدیم محلول سولفورو اسید (سولفیت) با فرمول شیمیایی Na2SO3 است. از آن به عنوان یک نگهدارنده برای جلوگیری از خشک شدن میوه های خشک و نگهداری گوشت و همچنین کاهش میزان سطح کلر در استخر مورد استفاده قرار می گیرد.

روش تولید :

سولفیت سدیم می تواند در آزمایشگاه از واکنش محلول هیدروکسید سدیم با گاز دی اکسید گوگرد تهیه شود:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2

سولفیت سدیم صنعتی با واکنش دی اکسید گوگرد با محلول کربنات سدیم ساخته شده است. ترکیب اولیه، بی سولفیت سدیم (NaHSO3) را تولید شده است که با واکنش با هیدروکسید سدیم یا کربنات سدیم به سولفیت تبدیل می شود.

SO2+ Na2CO→ Na2SO3 + CO2 

کاربرد ها:

سولفیت سدیم عمدتا در صنعت کاغذ و خمیر کاغذ استفاده می شود. در تصفیه آب به عنوان عامل جاذب اکسیژن مورد استفاده قرار گرفته است، به منظور جلوگیری از مشکلات خوردگی در تصفیه آب به دیگ بخار افزوده می شود، در صنعت عکاسی برای جلوگیری از محلول های توسعه دهنده اکسیداسیون ، برای شستشو تثبیت کننده (تیو سولفات سدیم) از امولسیون فیلم وکاغذ عکس، در صنعت نساجی به عنوان یک عامل سفید کننده، عامل حذف سولفور و ترکیبات سولفور و حذف عامل کلر  و در صنعت چرم برای سولفوره کردن عصاره های دباغی و همچنین در مصارف نظامی برای خالص کردنTNT استفاده می شود.