گلایسین (Glycine)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

  درصد خلوص: 99% و محلول در آب 

گلایسین
فرمول شیمیایی :
  NH2‐CH2‐COOH 

شکل ظاهری : به صورت کریستال های بسیار ریز سفید رنگ

بو : بی بو 

نام دیگر: امینواستیک اسید 

جرم مولکولی :  75.05g/mol 

نقطه ذوب : 233 درجه سانتی گراد 

گلایسین ساده ترین  آمینواسید  شناخته شده است. گلایسین را می توان قطبی و آب دوست دانست . در آب محلول است و در دمای محیط 25 درجه حلالیت آن 24.99 گرم در 100 میلی لیتر آب است. در حلال پیریدین محلول و در اتر نامحلول است.

ساختار لوئیس گلایسین 

آمینواسید ها مونومر های پروتئین ها هستند و از آمینواسید ها برای ساخت پروتئین ها استفاده می شود. از میان 20آمینو اسید شناخته شده گلایسین ساده ترین آنهاست . آمینو اسید ها دو گروه عاملی آمین و کربوکسیلیک اسید دارند .اسید های آمینه کاربرد های فراوانی در صنایع غذایی آبمیوه سازی و داروسازی ودر کشاورزی به عنوان مکمل کودهای تخصصی همچنین افزودنی های خوراک دارد.