پتاسیم سوربات(Potassium sorbate)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

  درصد خلوص: 99%

پتاسیم سوربات:

فرمول شیمیایی :
 C6H7KO2

جرم مولکولی : 150/22g/mol 

این ماده در صنایع غذایی به عنوان یک نگهدارنده و ضد کپک کاربرد دارد زیرا سورباتها علاوه بر باکتری، از جوانه زدن اسپورها ورشد سلولهای رویشی نیز جلوگیری می نماید.

 کاربرد سوربات پتاسیم :  درمربا، پنیر، مارگارین، شوریجات، نوشابه هاب غیر الکلی خاصیت نگه دارندگی دارد.