اسید پیروفسفات(Sodium acid pyrophosphate) (SAPP)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

  درصد خلوص:  90%

سدیم اسید پیروفسفات چیست؟

سدیم اسید پیروفسفات نمک فسفریک خوراکی و سنتیک می باشد که شکل  ظاهری آن به صورت پودرسفید بی بو است. فرمول شیمیایی آن Na2H2P2Oاست.جرم مولی آن  221.94g/mol می باشد. حلالیت آن در آب با دمای 25 درجه سانتی گراد برابر 15 گرم در 100 میلی لیتر آب می باشد. عامل متورم کننده خمیر ، نگهدارنده و بافر می باشد. نسبتا اسیدی و pH آن معادل4/1 است .نام های دیگر آن عبارتند از دی سدیم دی هیدروژن پیروفسفات ،SAPP ، دی سدیم دی فسفات ،اسید سدیم پیرو فسفات و پیرو فسفات

ساختار لوئیس سدیم اسید پیروفسفات :

کابرد های سدیم اسید پیرو فسفات :

سدیم اسید پیرو فسفات در صنایع غذایی استفاده میشود. برای تنظیم pH در محصولات نان حجیم هستند. اسید پیروفسفات یک نوع بافر و عامل متورم کننده خمیر است . سدیم اسید پیرو فسفات در بکینگ پودر ،کنسرو غذاهای دریایی ،سخت پوستان منجمد (میگو،خرچنگ) پنیر خامه ای ، کیک، دونات، وافل، کاپ کیک، آرد نانوایی و تن ماهی یافت. همچنین رنگ قرمز‌هات داگ و سوسیس نیز از سدیم اسید پیروفسفات اس در واقع برای حفظ رنگ صورتی گوشت های سرد از این ترکیب استفاده می شود.

در غذاهای کنسروی از جمله کنسرو ماهی سدیم  اسید پیرو فسفات باعث کاهش تشکیل کریستالهای نا مطلوب (منیزم آمونیوم فسفات هگزا هیدرات) از طریق تشکیل کمپلکس با منیزیم می شود.

چگونه اسید پیرو فسفات سدیم باعث ورآمدن خمیر می شود ؟

عوامل اسیدی از طریق شیمیایی با سدیم بی‌کربنات قلیایی واکنش ایجاد کرده و گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌کنند. ارزش عامل ورآورنده به میزان کربن دی‌اکسیدی است که از سدیم بی‌کربنات آزاد می‌شود. عوامل ورآوردن شامل تارتاریک اسید، منوکلسیم فسفات سدیم پیرو فسفات و سدیم آلومینیم فسفات است.مخمر موجود زنده ای است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود و باید آن را زیر میکروسکوپ مشاهده نمود. 349 نوع مختلف از مخمرها وجود دارد که می توانند شکر را به گاز دی اکسیدکربن الکل تبدیل کنند. آن چه که به عنوان مخمر نانوائی مصرف می شود گونه ای خاص است که ساکاروماسیس سرویسیه نامیده می شود. مخمرها آنزیم هائی از خود ترشح می کنند که می تواند قندها، پروتئین آلبومین و چربی ها را بشکند وآن ها را مورد استفاده قرار دهند