متیل استات Methyl acetate

متیل استات Methyl acetate

کشور تولید کننده:چین

  بسته بندی: بشکه های 180 کیلویی

  درصد خلوص: 85 %

متیل استات چیست؟

متیل استات که به صورت MeOAC  نیز شناخته می شود به صورت مایع بی رنگ شفاف است فرمول شیمیای متیل استات CH3COOCHمی باشد که ازخانواده  استر ها به شمار می آید.در حلال های آلی محلول می باشد. و در آب با دمای اتاق حدودا 25 %محلول است .این ماده قابل اشتعال است وسمیت کمی دارد و همچنین بویی شبیه بوی چسب و پاک کننده های ناخن (استون) دارد. این ماده در محلول های اسیدی قوی یا بازی قوی ناپایدار است.نام های دیگر متیل استات ،استیک اسید متیل استر ،یا  متیل اتانوآت  می باشد .

همچنین فاقد مواد فرار می باشد.متیل استات ویژگی هایی شبیه استون دارد سرعت بالای تبخیر ،اشتعال پذیری آن و نیز آب گریز بودن آن شبیه استون است به همین دلیل می توان آن را جایگزین مناسبی برای استون به شمار آورد

متیل استات به عنوان حلال استفاده می شود. این ماده یک حلال با قطبیت ضعیف است که به  که استات سلولز ،پلی وینیل استات،آکریلیک ها،پلی استر ها... و طیف وسیعی از رزینها را در خود حل می کند.  


روش تهیه متیل استات

در صنعت از واکنش استری شدن کربوکسیلیک اسید با متانول در محیط اسیدی مانند اسید سولفوریک  بدست می آید.

 کاربرد  متیل استات:
بیشترین کاربرد متیل استات استفاده از آن به عنوان حلال در رنگ های پوششی ،چسب، و پاک کننده های ناخن می باشد.
متیل استات حلالی است  که سرعت تبخیر بالایی دارد و سمیت کمی نیز دارد به همین دلیل در تولید انوع رنگ های زود خشک شونده ودر صنایع اتومبیل ،قوطی ها و ... استفاده می شود. همچننین این ماده دلیل خاصیت آبگریز بودن آن به عنوان حلال در پاک کننده های سطوح به کار می رود. از متیل استات در تولید چسب هایی که سریع خشک می شوند به عنوان حلال استفاده می شود. 
این مادهمچنین در لوازم آرایشی ،مراقبت شخصی مثل عطر ،لاک ناخن و لاک پاک کن و... استفاده می شود.