بوتیل گلایکول

بوتیل گلایکول

شور تولید کننده: کره  جنوبی/ هند/ تایوان

  بسته بندی: بشکه 200 کیلویی

  درصد خلوص: 99%

ویژگی های بوتیل گلایکول:

 نام های دیگر بوتیل گلایکول: 
  Eth­y­lene gly­col mono-n-butyl ether,   2-Butoxyethanol

فرمول شیمیایی : C6H14O2

وزن مولکولی : 118/2g/mol

نقطه جوش :  170/7 درجه سلسیوس

 نقطه ذوب : 77- درجه سلسیوس

بوتیل گلایکول ماده ای بیرنگ وخنثی، کمی جاذب رطوبت، قابل اختلاط با آب،کتون ها، الکل ها، اترها ، پارافین ها و هیدروکربن های آروماتیک در دمای اتاق استو می­ باشد و در حضور اکسیژن جو این ماده مثل سایر اترها پروکساید ایجاد می­کند.

 کاربردهای بوتیل گلایکول

بوتیل گلایکول  به دلیل داشتن رقت بالاو حلالیت زیاد و میزان تبخیر کم با استون، بنزن و کربن تتراکلراید، اتیل اتر و آب مخلوط می­شود.
به علت داشتن ویژگی های ذکر شده به عنوان حلال در تولید و فرمولاسیون لعاب ها، لاک ها،جوهر ها و جلای ناخن به میزان زیاد کاربرد دارد.

در صنعت ساخت روکش به علت تبخیر کم، بوتیل گلایکول موجب می­شود زمان خشک شد ن پوشش ها افزایش یابد و در عین حال مقدار نرمی آنها افزایش یابد. هم چنین به طور ویژه برای خشک کردن قلموهای رنگ نیترات سلولز و ملات های کلره یا اترهای سلولز توصیه می­شود چون وقتی برای خشک کردن پوشش ها مورد استفاده قرار گیرد به آرامی آنها را نرم می­کند. بوتیل گلایکول پیش ساز تولید بوتیل گلایکول استات به عنوان یک حلال بسیار  مطلوب نیز می­باشد.سایر کاربرد های این ماده عبارتند از حلال جوهر رنگ در صنایع چرم، پاک کننده سطوح و پیش ساز تولید پلاستیک در طی واکنش با فتالیک انیدرید.