نرمال بوتانول(n-Butanol)

نرمال بوتانول(n-Butanol)

کشور تولید کننده: ایران

  بسته بندی: بشکه 165 کیلویی

  درصد خلوص: 99%

نرمال بوتانول:
فرمول شیمیایی:
 C4H10O

وزن مولکولی: 74.1g/mol 

حالت فیزیکی: مایع

شکل فیزیکی: مايع

رنگ: بی رنگ  

بو: بوى تعفن مى دهد

حلالیت آب: کمى قابل حل است  7/3-7/7 گرم در 100 ليتر آب 25 درجه سانتيگراد

حلالیت در حلالهای آلی: در الکل اتيل، اتر و اکثر حلال هاى آلى قابل حل است

 از خانواده ی الکل آليفاتيک ابتدايى، آلکانول ابتدايى، آلکيل الکل، بوتانل  و بخارات اين ماده سنگين تر از هواست و مى توانند فواصل زيادى را طى کنند و به منابع مشتعل و محترق برسند . اين مايع قابل اشتعال است و در دماى بالاتر از 3درجه سانتيگراد مخلوطش با هوا قابل انفجار است. 

 حلال چربى ها، واکس، رزين ها، لاک الکل، ورنى مى باشد. در ساخت لاک الکل، ابريشم مصنوعى، دترژنت ها، ساير ترکيبات بوتيل، روغن هيدروليک، عوامل دهيدروژن کننده مورد استفاده است.