سیکلو هگزانون(Cyclohexanone)

سیکلو هگزانون(Cyclohexanone)

کشور تولید کننده: تایوان

  بسته بندی: بشکه 190 کیلویی

  درصد خلوص: 99% 

 

فرمول مولکولی:  C6H10O

جرم مولکولی : گرم بر مول  98.15

درجه احتراق (درجه سانتیگراد): 430

  حالت: مایع

 رنگ: بدون رنگ

 خطرات: آتشگیر، مضر

سیکلوهگزانون (به انگلیسی: Cyclohexanone)‏ با فرمول شیمیایی C6H10O یک ترکیب شیمیایی که جرم مولی آن98/15g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ است. سیکلوهگزانون را میتوان از اکسایش سیکلوهگزانول توسط اسید کرومیک تهیه کرد. بدلیل اینکه کرومیک اسید نمی تواند به مدت طولانی پایدار بماند باید آنرا به مقدار لازم و تازه تهیه کرد. برای این کار از مخلوط سدیم بی کرومات يا پتاسیم بی کرومات و اسید سولفوریک استفاده می شود.