دی متیل فرمامید(DMF)

دی متیل فرمامید(DMF)

 کشور تولید کننده: تایوان/ پین

  بسته بندی: بشکه 165 کیلویی

  درصد خلوص: 99% 

دی متیل فرمامید(Dimethylformamide)‏:

(Dimethylformamide)‏ با فرمول شیمیایی C3H7NO یک ترکیب شیمیایی با جرم مولی  73.09g/mol می‌باشد.

شکل ظاهری این ترکیب ، مایع شفاف است.  دی متیل فرمامید یکی از حلالهای رایج در شیمی با فرمول مولکولی بسته(CH3)2NC(O)H است . این ماده یک حلال قطبی آپروتیک با نقطه جوش بالا است و واکنش هایی را که از مکانیسمهای قطبی مثل SN2 تبعیت میکنند را تسهیل میکند . DMF در حضور باز های قوی مثل سدیم هیدروکسید و اسیدهای قوی مثل HCl ,H2SO4 پایدار نیست و به فرمیک اسید و دی متیل آمین مخصوصا با بالابردن دما هیدرولیز میشود . DMF به هر نسبتی در آب قابل امتزاج است .

خالص سازی و خشک کردن DMF

در دمای اتاق به آهستگی و در رفلاکس با سرعت بیشتری تخریب شده و دی متیل آمین و کربن مونو اکسید آزاد میکند . تخریب این ماده توسط ناخالصی های اسیدی یا بازی تسریع میشود . قرار دادن DMF د ر واکنشگرهای خشک کن مثل کلسیم هیدرید یا سدیم هیدروکسید برای چند ساعت در دمای اتاق منجر به تخریب قابل توجه آن میگردد . خشک کردنDMF میتواند با خشک کردن توسط باریم اکسید(BaO) یا غربالهای مولکولی 4A در طول شب وسر ریز کردن ماده عاری از آب انجام شود .همچنین خالص سازی و خشک کردن با تقطیر در خلا در فشار حدود 20mmHg انجام میشود و میتوان آن را در غربالهای 4A ذخیره کرد.