سولفات آهن

سولفات آهن

  کشور تولید کننده: ایران

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی

  درصد خلوص: 17-19% 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

سولفات آهن یا فریک سولفات ترکیبی شیمیایی با فرمول  Fe2(SO4)3  ووزن مولکولی 399/87 گرم بر مول ؛ به شکل نمک های بلوری زرد رنگ که در دمای اتاق در آب محلول است. نام متداول این ماده زاج زرد یا زاج شتردندان می­باشد.

کاربرد

این ماده در صنعت رنگرزی به عنوان یک خورنده ه همچنین ماده منعقد کننده زباله های صنعتی کاربرد دارد.

سولفات آهن در رنگدانه­ ها و حمام های اسیدی آلومینیوم و فولاد نیز وجود دارد. پزشکی این ماده به عنوان ماده منعقد کننده و متوقف کننده خونریزی مورد استفاده قرار می­گیرد. از سایر کاربردهای این ماده میتوان به عنوان ماده اکسیدکننده و سفید کننده نام برد.

در تصفیه فاضلاب و تولید آب آشامیدنی فریک سولفات برای حذف فسفر موثر است.

تولید

میکاسایات (Mikasaite) نام فرم معدنی (کانی شناسی) این ترکیب است که مخلوطی از سولفات آلومینیوم - آهن با فرمول شیمیایی                  [3(2-Fe3+, Al3+)2(SO4)] می­باشد

سولفات آهن در مقیاس وسیع در اثر واکنش سولفوریک اسید؛ محلول گرم اسید سولفوریک و درحضور ماده اکسید کننده مثل اسید نیتریک یا هیدروژن پروکساید  طی واکنش زیر تولید می­شود.

2FeSO4 + H2SO4 + H2O2 → Fe2(SO4)3 + 2H2O