سولفات آمونیوم(Ammonium sulfate)

سولفات آمونیوم(Ammonium sulfate)

کشور تولید کننده: ایران (ارومیه)

  بسته بندی: کیسه 50 کیلویی

  درصد خلوص: 99%

 

سولفات آمونیوم

جز سومین تولیدات در آمریکا از نظر حجمی می باشد.

شکل ظاهری: کریستال های قهوه ای یا کریستال های سفید بر اساس خلوص این ماده رنگ آن از قهوه ای به سفید تغییر می کند. این ماده به صورت کامل در آب محلول و در استون و الکل نامحلول است. وزن مخصوص این ماده 1/77 گرم بر سانتی متر و نقطه ذوب آن 513 درجه سانتی گراد می باشد.

شیوه تولید سولفات آمونیوم: از واکنش گاز آمونیاک با سولفوریک اسید تولید می شود

موارد استفاده سولفات آمونیوم: این ماده به عنوان کود در خاک های قلیایی استفاده می شود.

همچنین می توان از این ماده در صنایع تصفیه آب، تخمیر ضد آب کردن، برنزه کردن و صنایع غذایی استفاده کرد.