آند روی (Zinc Anode)

آند روی (Zinc Anode)

 کشور تولید کننده: ایران / روسیه 

  بسته بندی: ورقه ای / میله ای / شمش 

  درصد خلوص: 99/9% 

آند روی چیست؟

آند روی یک جزء اصلی از سیستم آبکاری است که برای محافظت از فلز سازه های دریایی (زیر دریایی) یا مدفون در خاک از خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.