نیترات نقره روس 99.99% (Silver nitrate)

نیترات نقره روس 99.99% (Silver nitrate)

کشور تولید کننده: روسیه

  بسته بندی: بطری های شیشه تیره 1 کیلویی 

  درصد خلوص: 99/99% و محلول در آب

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی : 

فرمول مولکولی:  AgNO3

جرم مولکولی: 169.87g/mol

حلالیت :   محلول در آب، اتر، آمونیاک، استون، گلیسرول

دمای ذوب :  209 °C

دمای جوش : 440 °C

چگالی : 4.35gr/cm3

شکل ظاهری : جامد بی رنگ (سفید رنگ)

ساختار مولکولی : 

نیترات نقره چیست؟

نیترات نقره مهمترین ترکیب نقره است .در دمای اتاق کریستال بی رنگ و شفاف یا پودر کریستالی سفید است .نیترات نقره  بدون بو با طعم تلخ و طعم فلزی است .نیترات نقره به راحتی در آب  و آمونیاک، وبه مقدار کم در الکل حل می شود. و در استون ،بنزن، و در اسید سولفوریک غلیظ نامحلول است . محلول نیترات نقره اسیدی است (pH(5-6. نیترات نقره می تواند به تدریج بر اثر حرارت شدید یا دراثر نور مستقیم خورشید تجزیه شود. نیترات نقره به فلز نقره ،نیتروژن دی اکسید ،و اکسیژن تجزیه می شود.  بنابراین باید در بطری  شیشه ای قهوه ای نگهداری شود. وقتی جریان الکتریسیته از محلول نیترات نقره عبور داده .شود، فلز نقره روی الکترود منفی رسوب می  کند.نیترات نقره نمک معدنی نقره است که برای جدا سازی یون نقره در محلول از نیترات نقره ، استفاده می شود . نیترات نقره، یک نوع عامل اکسیدکننده است و موجب انعقاد پروتئین با اثر خورندگی در بدن انسان می شود. با گرم کردن تا دمای 444 درجه سانتی گراد به فلز نقره، نیتروژن اکسید و اکسیژن تجزیه می شود. . حلالیت نیترات نقره در دمای 20 درجه سانتی گراد تقریبا 216 گرم در 100 میلی لیتر آب می باشد.