کلرید کبالت (Cobalt(II) chloride)

کلرید کبالت (Cobalt(II) chloride)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی 

  درصد خلوص کبالت : 45% / 36% / 24%

خواص کلرید کبالت : 

فرمول مولکولی:  CoCl2 / CoCl2 .2H2O /CoCl2 .6H2O

جرم مولکولی: 129.839g/mol   (بدون آب)

                     g/mol   165.87  (2 آبه)

                     g/mol   237.93 (6 آبه)

حلالیت:  محلول در آب، اتانول و پیریدین و گلیسرول

دمای ذوب :  735 °C (بدون آب)

                140 °C (تک آبه)

                100 °C (2 آبه)

                86 °C ( 6 آبه)

دمای جوش : 1049°C

چگالی : 3.356gr/cm3 (بدون آب)

            2.477gr/cm3 (2 آبه)

1.924gr/cm3              (6 آبه)

شکل ظاهری : کریستال های آبی (بدون آب)

                    کریستال های آبی - بنفش ( 2 آبه)

                    کریستال های قرمز گل رز ( 6 آبه)

                 

بو : بدون بو