نیترات کبالت (Cobalt(II) Nitrate)

نیترات کبالت (Cobalt(II) Nitrate)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی 

  درصد خلوص: 99%

خواص نیترات کبالت :

فرمول مولکولی:  Co(NO3)2 / Co(NO3)2 .6H2O

جرم مولکولی:  182.943g/mol  (بدون آب)

                            291.03g/mol (6 آبه)

حلالیت:  محلول در آب، اتانول و آمونیاک و استون

دمای ذوب :  100 °C (بدون آب)

                55 °C (6 آبه)

دمای جوش : 100-105 °C(بدون آب)

                74 °C (6 آبه)

چگالی : 2.49gr/cm3 (بدون آب)

           1.87gr/cm3 (6 آبه)

شکل ظاهری : پودر قرمز کم رنگ (بدون آب)

                    کریستال های قرمز ( 6 آبه)

بو : بدون بو  

از این ماده در تهیه رنگ و جوهر استفاده می شود. در فرآیند آبکاری با کبالت از این ماده استفاده می شود.