سدیم پتاسیم تارتارات (نمک راشل Rochelle salt)

سدیم پتاسیم تارتارات (نمک راشل Rochelle salt)

کشور تولید کننده: چین

  بسته بندی: کیسه 25 کیلویی 

  درصد خلوص: 99% و محلول در آب

ویژگی های شیمیایی سدیم پتاسیم تارتارات:

فرمول مولکولی:  KNaC4H4O6.4H2O

جرم مولکولی: 282.1g/mol 

حلالیت:  63% در آب با دمای 20 درجه سلسیوس حل می شود 

دمای ذوب :  75 °C

دمای جوش : 220 °C

چگالی : 1.79gr/cm3

شکل ظاهری : به صورت سوزن های مونوکلینیک بزرگ بی رنگ

ساختار مولکولی : 

 کاربرد نمک راشل: 

  1. از نمک راشل در صنعت آبکاری الکتریکی به عنوان ماده اولیه استفاده می شود.
  2. در پزشکی از آن به عنوان یک داروی ملین استفاده می شود.
  3. در پروسه نقره ای کردن آینه نیز بکار برده می شود.
  4.   در کاغذ سیگار به عنوان یک شتاب دهنده احتراق (شبیه به یک اکسید کننده) استفاده می شود.
  5.  سدیم پتاسیم  تارترات در صنایع غذایی نیز مهم است زیرا به عنوان مهار کننده یون های فلزی و بافر در این صنعت ایفای نقش می کند.