کلرید طلا (Gold(III) chloride)

کلرید طلا (Gold(III) chloride)

شور تولید کننده: روسیه

  بسته بندی: بسته های 1 گرمی

  درصد خلوص طلا : 65% (خشک)، 61% (تک آبه) 

ویژگی های شیمیایی :

فرمول مولکولی :  AuCl3, Au2Cl6

جرم مولکولی : 303.325g/mol 

حلالیت :  68% در آب سرد حل می شود 

          در اتر محلول است ؛ در آمونیاک مایع به طور خیلی کم  حل می شود.

دمای ذوب :  254 °C

چگالی : 4.7gr/cm3

شکل ظاهری : کریستال های قرمز (بدون آب) 

                 کریستال های زرد، طلایی ( تک آبه)

ساختار مولکولی : 

از طلا به عنوان یک ماده با تماس مستقیم در اتصال دهنده ها ، سوییچ ها، و تخته مدارهای چاپی به دلیل پایداری بالا استفاده می شود. طلا به اکثر اسید ها مقاوم است، هرچند که در تیزاب سلطانی، مخلوطی از اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک، که یک آنیون tetrachloroaurate محلول را تشکیل می دهد، حل می شود. طلا در اسید نیتریک نامحلول است ، که نقره و فلزات بازی را حل می کند ، یک ویژگی است که برای مدت طولانی جهت خالص کردن طلا استفاده شده است. طلا همچنین در محلول های قلیایی سیانید، که در معدن و آبکاری استفاده می شوند، حل می شود. 
آبکاری به طور گسترده ای در صنایع مختلف برای پوشش اشیاء فلزی با یک لایه نازک از فلز های مختلف استفاده می شود. این لایه از فلز آبکاری شده دارای ویژگی ای است ، که آن فلز از جسم فاقد آن است. به عنوان مثال، کروم آبکاری شده در بسیاری از اشیاء مانند قطعات خودرو، شیپور خاموشی، مشعل گاز آشپزخانه، رینگ چرخ و بسیاری دیگر  بکار گرفته می شود به این دلیل است است که کروم بسیار مقاوم در برابر خوردگی است، و به همین دلیل طول عمر قطعات را طول می کند.
آبکاری طلا روش قرار دادن یک لایه نازک از طلا بر روی سطح فلز دیگر، اغلب مس و نقره است، توسط مواد شیمیایی و یا آبکاری الکتروشیمیایی می باشد.
پنج دسته شناخته شده از آبکاری طلا وجود دارد:
  1.  سیانید طلا قلیایی : برای آبکاری طلا و آبکاری آلیاژ طلا
  2.  سیانید طلا خنثی : برای آبکاری با خلوص بالا
  3.  آبکاری اسید طلا : برای درخشندگی زیاد طلای آبکاری شده و آلیاژ طلا
  4.  غیر سانید ها، به طور کلی کلرید های طلا و سولفیت های طلا : برای آبکاری طلا و آلیاژ طلا
  5.  غیره
از کلرید طلا برای آبکاری طلا استفاده می شود. 

روش تولید : 
کلرید طلا (III) اغلب توسط عبور گاز کلر بر روی پودر طلا در دمای 180 درجه سانتیگراد تهیه می شود


2Au + 3Cl2 → 2AuCl3


یکی دیگر از روش های تهیه از واکنش دادن گونه های Au+3 با کلرید است که منجر به تولید tetrachloroaurate است. سپس، اسید آن،  chloroauric acid، به منظور حذف گاز هیدروژن کلرید حرارت داده می شود. 

 

Au(s) + 3NO−3(aq) + 6H+(aq) ⇌ Au3+(aq) + 3NO2(g) + 3H2O(l)
Au3+(aq) + 3NOCl(g) + 3NO−3(aq) → AuCl3(aq) + 6NO2(g)
AuCl3(aq) + Cl(aq) ⇌ AuCl−4(aq)
2HAuCl4(s) → Au2Cl6(s) + 2HCl(g)