پر کلرو اتیلن (تتراکلرو اتیلن) یک حلال عالی برای مواد آلی است. از سوی دیگر، حلالی فرار، بسیار پایدار و غیر قابل اشتعال است. به این دلایل، به طور گسترده ای در خشک شویی استفاده می شود. همچنین برای گریس زدایی از قطعات فلزی در صنایع خودرو سازی و سایر صنایع فلزی استفاده می شود، معمولا به عنوان مخلوط با سایر کلر کربن ها استفاده می شود.

کاربرد پر کلرو اتیلن

این ماده در آشکارسازهای نوترونی مورد استفاده قرار می گیرد که نوترینو با یک نوترون در اتم کلرور بر همکنش می کند و آن را به یک پروتون و به شکل آرگون تبدیل می کند.

کاربرد پر کلرو اتیلن

پرکاربرد ترین مصرف پرکلرو اتیلن در خشک شویی هاست. خشک شویی هر فرآیند تمیز کردن لباس و پارچه ها با استفاده از حلال شیمیایی به غیر از آب است. این روش برای تمیز کردن پارچه هایی که در آب خراب می شوند و پارچه های ظریف و لباس هایی که لکه های روغنی و ...... دارند، مناسب است. بر خلاف آنچه که از نام آن بر می آید، خشک شویی یک فرآیند خشک نیست. لباس ها در یک حلال غیر از آب خیس می شوند. آن حلال پر کلرو اتیلن است. لباس هایی که لکه های روغنی و ...... دارند و لباس هایی که در بالا ذکر شد را به طور جداگانه در حلال پرکلرو اتیلن شستشو داده می شوند. 

کاربرد پر کلرو اتیلن