اشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی(MSDS)
برای آشنایی با برگه  اطلاعات ایمنی مواد شیمایی ابتدا به موارد زیر می پردازیم بسیاری ...
آشنایی با علائم هشدار مواد شیمیایی
...
انواع گرید مواد آزمایشگاهی
مواد شیمیایی آزمایشگاهی متنوعی با گرید مواد آزمایشگاهی مختلف و کاربرد های گوناگون ارائه می ...
تفاوت مواد شیمیایی آزمایشگاهی با سایر مواد شیمیایی
  تفاوت مواد شیمیایی آزمایشگاهی با سایر مواد شیمیایی در این است که مواد شیمیایی ...
پلی آلومینیوم کلراید(PAC)
      فرمول شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید: AL2(OH)nCI6 نام تجاری پلی آلومینیوم کلراید: PAC ...
کاربرد جوش شیرین در صنعت شوینده و بهداشتی
در تولید مواد شوینده برخی از مواد شیمیایی کاربرد دارند که از جمله این مواد ...
کاربردهای گوگرد
کاربردهای گوگرد گوگرد (Sulfur) بیش از چند هزار سال است که شناخته شده و مورد ...
مزایای سود پرک جامد نسبت به سود مایع در مصارف دو گانه
همانطور که می دانید در صنایع تولیدی که قابلیت استفاده همزمان سود پرک و سود ...
دستورالعمل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی سود پرک
سود پرک ماده شیمیایی سفید رنگ و بدون بو می باشد. این ماده در تمامی ...
متاسیلیکات سدیم
متا سیلیکات سدیم چیست؟ متاسیلیکات سدیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی Na2SiO3 که ماده ...
متا سیلیکات سدیم
متا سیلیکات سدیم چیست؟ متاسیلیکات سدیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی Na2SiO3 که ماده ...
متا سیلیکات سدیم
متا سیلیکات سدیم چیست؟ متاسیلیکات سدیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی Na2SiO3 که ماده ...